STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Zarząd Oddziału w Olsztynie

Uprzejmie informuję, że w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Zarządu Głównego SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2017 roku” nw. zgłoszone przez Spółkę opracowania otrzymały nagrody w kategorii „osiągnięcia wdrożone w przemyśle”:

I nagroda: „Pilarka tarczowa poprzeczno-wzdłużna sterowana numerycznie typ REMA Fx550”

Wyróżnienie: „Hybrydówka sterowana numerycznie Hx3200”

Nagrody laureatom Konkursu zostaną wręczone w Poznaniu w ramach VII Dnia Mechanika:

- dnia 6 czerwca 2018 r. o godz. 1100
- na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas Targów ITM Polska
- ul. Głogowska 14, Sala Niebieska – Hol Wschodni, Pawilon 3.

W imieniu Zarządu Głównego SIMP i Zarządu Oddziału uprzejmie zapraszam laureatów i przedstawicieli Spółki do udziału w obchodach Dnia Mechanika i wręczeniu nagród w Konkursie.

Zgłoszenie udziału proszę przesłać e-mailem (simp@simp.pl) do Zarządu Głównego SIMP w Warszawie do dnia 18 maja 2018 r., który prześle Państwu imienne zaproszenia.

Jednocześnie informuję, że ww. osiągnięcia otrzymały również nagrody w I etapie tego Konkursu organizowanego przez Zarząd Oddziału SIMP w Olsztynie.

Nagrody i dyplomy laureatom oraz Spółce REMA zostaną wręczone podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Olsztynie dnia 19 maja 2018 r.

Kolegom laureatom i Spółce REMA S.A. składam serdecznie gratulacje za otrzymanie tak wysokich nagród i dziękuję za udział w Konkursie.

Z poważaniem,
mgr inż. Jerzy Macek
wiceprezes Zarządu Oddziału